قوانین و مقررات مرکز تلفن ویپ ایران

 

مرکز تلفن ویپ ایران در نظر دارد که قوانین و مقررات بندهای ذیل را سرلوحه امور خود قرار دهد و درخواست دارد مشتریان محترم نیز این قوانین و مقررات را لازم الاجرا دانسته و به آن توجه نمایند.

۱- ارسال پستی بالای یک میلیون تومان فاکتور بر عهده مرکز تلفن ویپ ایران بوده و مبالغ کمتر از یک میلیون به صورت پس کرایه ارسال خواهد شد.

۲- اعتبار پیش فاکتور سه روزه یا کمتر می باشد که در پیش فاکتور اعلام می شود و از تاریخ پیش فاکتور اجرایی خواهد شد.

۳- ارسال محموله در صورت تسویه مالی و یا تایید واحد مالی ممکن است.