کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : ۱ روز

پروژه پرشین توحید با نصب بر روی خط شهری شروع شد و پس از آغاز فروش خطوط پنج رقمی با کمترین هزینه ممکن خط سیپ ترانک به آن متصل شد. لازم به ذکر است این پروژه در شبکه گسترده کارخانه تا شرکت در دو نقطه جنوبی و شمالی تهران اجرایی شده است.