تلفن گویای ابری

منوی صوتی ابری

وقتی شما با شرکت تماس میگیرید برای شما یک صوت اولیه پخش می شود که شما را در راه رسیدن به هدف تماس کمک می کند. (با سلام شما با مرکز تلفن ویپ ایران تماس گرفته اید جهت ارتباط با بخش فروش عدد یک، پشتیبانی عدد دو، مدیریت عدد سه را شماره گیری نمایید. گفتگوی شما جهت بهبود کیفیت خدمات ضبط خواهد شد.)
تنظیمات این منوی صوتی ابری یا تلفن گویای ابری در سیستم های تلفن اینترنتی توسط اپراتورها انجام میگیرد. دلیل آن است که معمولا این کار بسیار فنی است و انجام آن توسط افراد سخت است. در مرکز تلفن ایران جهت سهولت و در دسترس بودن آن از منوی صوتی ابری یا تلفن گویای ابری استفاده می شود.

مزایای تلفن گویای ابری

منوی صوتی ابری

تنوع در نحوه تماس

هر گونه سناریوی صوتی در تلفن گویای ابری قابل پیاده سازی است.

سهولت استفاده

به سادگی می توانید سیستم تلفن خود را همواره تغییر دهید.

در دسترس بودن

در تمام ایران می توانید شرکت خود را داشته باشید.

رابط کاربری آسان

با کمترین مشکل سیستم تلفن شرکت خود را تغییر دهید.

منوی صوتی ابری چگونه کار میکند؟

به سادگی میتوانید با Drag Drop IVR کردن یا کشیدن و انداختن عناصر یک منوی صوتی اقدام به صوت اولیه شرکت خود نمایید. در این سیستم صف تماس، انتقال تماس، انتظار تماس، منوی صوتی ابری و شرط زمانی قابل دسترسی است.

برای مثال شما قصد دارید یک منوی صوتی برای ساعات کاری خود داشته باشید و یک صوت تلفن گویای ابری برای ساعات غیر کاری خود داشته باشید.لازم است دو صوت در سایت بارگذاری شود سپس یک شرط زمانی به تماس ورودی متصل کنید و ساعات کاری خود را مشخص نمایید. برای موفق بودن شرط زمانی یک IVR متصل کنید و نام IVR worktime برای آن قرار دهید. همچنین یک منوی صوتی برای ناموفق بودن شرط زمانی قرار دهید و نام آن را IVR offtime قرار دهید سپس ورودی  های منوی صوتی ابری را مشخص کنید.

 

شما می توانید تست منوی صوتی ابری رو از طریق فیلم آموزشی زیر مشاهده نمایید.