سرشماره های 91-تلفن ثابت-voip

سرشماره های 91 متعلق به کجاست؟

سرشماره های 91 متعلق به کجاست؟ سرشماره تلفن  سازمانی اینترنتی عموما با عدد 9 شروع میشوند و سرشماره های 91 نیز از این دسته هستند. شرکت های مختلف با داشتن مجوز NGN یا شبکه های نسل آینده (Next Generation Network) اقدام به ارایه شماره تلفن میکنند که زیر نظر سازمان تنظیم مقررات فعالیت دارند. فعالیت

دورکاری-نرم افزارهای دورکاری-نرم افزار الو 021

بهترین نرم افزارهای دورکاری کدامند؟

دورکاری: دورکاری که در انگلیسی به نام teleworking شناخته میشود درحال تبدیل به یک امکان برای سازمان ها در هر اندازه و شکلی در جهان هستند. برای اینکه شرکت ها هزینه های محل شرکت را حفظ کنند دور کاری مزایای خاصی را ارائه می کند. اعم از کاهش بازده استخدام نادرست، کم شدن هزینه های