ATA و تلفن گویا

ویژگی مبدل های تلفنی ATA

مبدل های تلفنی ATA : مبدل تلفن های آنالوگ به دیجیتال مبدل های تلفنی ATA مخفف شده عبارت Analog Telephone Adapter نام مبدل های الکترونیکی است که به کمک آن ها می توانیم تلفن های آنالوگ را به سرور تلفنی ویپ و شبکه داخلی شرکت متصل کنیم. این مبدل ها این امکان را دارند تا کابل

تلفن ویپ

نقش گیتوی در ویپ چیست؟

گیتوی : مبدل خطوط آنالوگ تلفن به کابل شبکه داخل شرکت سیستم تلفنی ویپ بر روی شبکه داخلی شرکت شما راه اندازی می شود و تمامی تماس ها بعد از ورود به شرکت وارد شبکه یا همان کابل های شبکه شما می شوند و مکالمات ازین طریق صورت می پذیرند.تماس ها تا قبل از شرکت توسط

تلفن گویا

PBX چیست؟

پی بی ایکس : مرکز تلفن دیجیتال ویپ مرکز تلفن PBX مخفف شده (Private Branch Exchange) سیستم مرکز تلفنی خصوصی و شخصی شماست که وظیفه مدیریت و برنامه ریزی تماس های ورودی به شرکت یا موسسه شما را بر عهده داشته و بعد از برقراری تماس با شما نسبت به راهنمایی و انتقال تماس گیرنده

تلفن گویا

حل مشکل username mismatch بین دستگاه گیتوی نیوراک و ipbx

رفع مشکل authentication توسط گیتوی نیوراک   username mismatch نام مشکلی است که بین اکثر دستگاه های نیوراک و ویپ به وجود می آید؛ عدم شناسایی گیتوی های نیوراک توسط سرور مرکز تلفن می باشد. این خطا باعث بروز مشکلاتی از قبیل عدم برقراری تماس بین تماس گیرنده و کاربر پاسخگو می باشد.به طور دقیق تر می توان