تلفن گویا

تنظمیات مربوط به قابلیت بازگشت تماس در ویپ

Callback : قابلیت بازگشت تماس در ویپ Callback یا بازگشت تماس نام قابلیتی در سیستم تلفنی ویپ می باشد که به کمک آن شما می توانید بعضی از تماس های ورودی به شرکت را با اعمال محدودیت هایی که خودتان وارد می کنید، قطع کرده و بعد از آن سیستم تلفنی ویپ به صورت خودکار با

چرا باید باشگاه مشتریان داشته باشیم؟

باشگاه مشتریان شرکت های بزرگ و برندهای معروف برای ایجاد رابطه با مشتریان خود هزینه های زیادی انجام می دهند. این هزینه ها شامل مدیریت روابط با مشتری CRM، بازاریابی چهره به چهره و روش های دیگر است که منجر به جذب و حفظ مشتریان می شود. روش دیگر ایجاد رابطه با مشتریان، ایجاد وفاداری

تلفن گویا

تنظمیات مربوط به قابلیت بازگشت تماس در ویپ

Callback : قابلیت بازگشت تماس در ویپ Callback یا بازگشت تماس نام قابلیتی در سیستم تلفنی ویپ می باشد که به کمک آن شما می توانید بعضی از تماس های ورودی به شرکت را با اعمال محدودیت هایی که خودتان وارد می کنید، قطع کرده و بعد از آن سیستم تلفنی ویپ به صورت خودکار با

ویپ

استریسک چیست؟ (Asterisk)

استریسک چیست؟ (Asterisk) استریسک : محبوب ترین نرم افزار متن باز تلفنی استریسک نام نرم افزاری در حوزه تلفن های ویپ است که به کمک آن می توان بین چند نقطه تماس تلفنی برقرار کرد. این تماس بدین صورت می باشد که شخصی در یک مکان اقدام به شماره گیری می کند. سیستم تلفنی استریسک در

تلفن گویا

چگونه Finde Me در ویپ اپراتور پاسخگو را پیدا میکند؟

Finde Me : قابلیتی برای انتقال تماس در ویپ مرکز پاسخگویی تلفنی در اکثر شرکت ها جزو بخش های ضروری و غیر قابل حذف می باشد. وجود بخش پشتیبانی نیز نیازمند داشتن تعدادی اپراتور پاسخگو و مهم تر از آن سیستم تلفنی هوشمند برای مدیریت و ساماندهی تماس ها و گزارش گیری از همه مکالمات می باشد.نکته

تلفن گویا

آموزش اعمال محدودیت تماس های خروجی در تلفن ویپ

اعمال محدودیت تماس خروجی در ویپ    شاید شما بخواهید که برای برقراری تماس های خروجی شرکتتان محدودیت زمانی تعیین کنید. این محدودیت تماس در تلفن ویپ بدین صورت کار می کند که کارکنان شرکت فقط در ساعاتی که شما می خواهید می توانند با بیرون از شرکت تماس بگیرند و در بقیه ساعات برقراری تماس