NGN چیست؟

تلفن ثابت NGN تهران چیست؟ به سادگی صاحب شماره تلفن تهران شوید. فرم رزرو و پیش خرید شماره تلفن ثابت اینترنتی تهران مقاله مرتبط: خطوط تلفن ثابت که با ۹ شروع میشوند چیست؟ NGN مخفف کلمه Next Generation Network به معنی شبکه نسل جدید است. شبکه فعلی شامل سه شبـکه مجزا به نامهای PSTN ، شبکه Wireless

تلفن ویپ

انتقال تماس بین داخلی ها در تلفن ویپ

انتقال تماس ویپ با استفاده از Call Forwarding فرض کنید شما از کارکنان یک شرکت بزرگ هستید و شخصی با شرکت شما تماس میگیرد و پس از پخش صدای تلفن گویا و معرفی بخش های مختلف، تماس گیرنده به اشتباه شماره بخش یا داخلی شما را وارد میکند و تماس به تلفن شما منتقل می شود.بعد