کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : ۱ روز

شرکت بهمن موتور دارای یک خط پنج رقمی است که به صورت سیپ ترانک پیاده شده است. در این پروژه به عنوان ارزش افزوده ارسال پیامک صوتی نیز بر روی باشگاه مشتریان فعال سازی شده است. استفاده از هدست و تلفن رومیزی ویپ در این پروژه انجام شده است.