کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : 1 روز

سپیتا

سپیتا سامانه آنلاین خدمات منزل با ارایه خدمات و پشتیبانی شبانه روزی – نیروی کار آموزش دیده و کنترل کیفیت همیشگی و بعد از انجام خدمات اقدام به ارایه خدمات متفاوتی نموده است.

سپیتا سیستم تلفنی پاسخگویی خود را بر روی سر شماره های مرکز تلفن ویپ ایران دارد و از تلفن های آی پی برای پاسخگویی به سرویس خود استفاده میکند.