کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : 1 روز

کتاب نقره ایبرنامه ریزی، انتشار ، نمایش و توزیع آگهی های تبلیغاتی

کتاب نقره ای ، برنامه ریزی، انتشار ، نمایش و توزیع آگهی های تبلیغاتی کسب اطلاعات و آگاهی در هر زمینه ای، پیش نیاز اصلی تصمیم گیری می باشد. غالبا افراد می دانند باید نسبت به موضوع مورد نیازشان آگاهی کسب کنند اما نمی دانند این  اطلاعات را از کجا و از چه طریقی کسب کنند. بانک جامع مشاغل کتاب نقره ای با هدف آگاه سازی افراد در این زمینه و به تبع آن تبلیغات و شناساندن انواع مشاغل و اصناف، ایجاد شده است. با رشد و پیشرفت روز افزون کابران سایت ها و اینترنت، غالب صاحبان مشاغل در سدد برآمده اند تا کسب و کار خود را باصرف کمترین هزینه و زمان، به همگان معرفی بنمایند.