کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : ۱ روز

تلویزیون ایلیا با داشتن تعداد کارمندان متوسط توانست خط تلفن پنج رقمی خود را با استفاده از بسته v4 راه اندازی نماید. در این مرکز از هدست برای پاسخ گویی استفاده شده است.