آموزش گام به گام تلفن گویا به زبان ساده

فیلم های تصویری آموزش ویپ   اعضای گروه فنی بخش تلفن ویپ شرکت ایده پردازان در نظر دارند فیلم های آموزش ویپ را با موضوع پنل اختصاصی تلفن گویا ویپ ایده پردازان در اختیار تمامی کاربران خود قرار دهند.در فیلم های آموزش ویپ سعی شده است که مهم ترین و اساسی تریم مفاهیم ویپ به همراه نکات

تلفن گویا

آموزش گام به گام تلفن ویپ به زبان ساده (قسمت اول)

قسمت اول آموزش ویپ : ورود به صفحه پنل و بیان قابلیت ها مرکز تلفن ویپ ایران با هدف ارائه فیلم های تخصصی آموزش ویپ اقدام به تولید و اشتراک گذاری مجموعه فیلم های آموزشی پنل اختصاصی ویپ نموده است. این فیلم ها طبق برنامه زمانی تعیین شده در هفت قسمت و به تدریج در اختیار شما همراهان عزیز

آموزش گام به گام تلفن ویپ به زبان ساده (قسمت هفتم)

قسمت هفتم آموزش ویپ : فکس نرم افزاری مرکز تلفن ویپ ایران با هدف ارائه فیلم های تخصصی آموزش ویپ اقدام به تولید و اشتراک گذاری مجموعه فیلم های آموزشی پنل اختصاصی ویپ نموده است. این فیلم ها طبق برنامه زمانی تعیین شده در هفت قسمت و به تدریج در اختیار شما همراهان عزیز قرار خواهد گرفت. در

آموزش گام به گام تلفن ویپ به زبان ساده (قسمت ششم)

قسمت ششم آموزش ویپ : ارسال پیامک تبلیغاتی مرکز تلفن ویپ ایران با هدف ارائه فیلم های تخصصی آموزش ویپ اقدام به تولید و اشتراک گذاری مجموعه فیلم های آموزشی پنل اختصاصی ویپ نموده است. این فیلم ها طبق برنامه زمانی تعیین شده در هفت قسمت و به تدریج در اختیار شما همراهان عزیز قرار خواهد گرفت. در

آموزش گام به گام تلفن ویپ به زبان ساده (قسمت پنجم)

قسمت پنجم آموزش ویپ : گزارش گیری تماس ها (۲) مرکز تلفن ویپ ایران با هدف ارائه فیلم های تخصصی آموزش ویپ اقدام به تولید و اشتراک گذاری مجموعه فیلم های آموزشی پنل اختصاصی ویپ نموده است. این فیلم ها طبق برنامه زمانی تعیین شده در هفت قسمت و به تدریج در اختیار شما همراهان عزیز قرار خواهد

آموزش گام به گام تلفن ویپ به زبان ساده (قسمت چهارم)

قسمت چهارم آموزش ویپ : گزارش گیری تماس (۱) مرکز تلفن ویپ ایران با هدف ارائه فیلم های تخصصی آموزش ویپ اقدام به تولید و اشتراک گذاری مجموعه فیلم های آموزشی پنل اختصاصی ویپ نموده است. این فیلم ها طبق برنامه زمانی تعیین شده در هفت قسمت و به تدریج در اختیار شما همراهان عزیز قرار خواهد گرفت.

تلفن گویا

مجموعه فیلم های آموزش ویپ به زبان ساده (قسمت سوم)

قسمت سوم آموزش ویپ : جزئیات و توانایی های iPBX مرکز تلفن ویپ ایران با هدف ارائه فیلم های تخصصی آموزش ویپ اقدام به تولید و اشتراک گذاری مجموعه فیلم های آموزشی پنل اختصاصی ویپ نموده است. این فیلم ها طبق برنامه زمانی تعیین شده در هفت قسمت و به تدریج در اختیار شما همراهان عزیز قرار خواهد

آموزش گام به گام تلفن ویپ به زبان ساده (قسمت دوم)

قسمت دوم آموزش ویپ : جزئیات و توانایی های سرور تلفن مرکز تلفن ویپ ایران با هدف ارائه فیلم های تخصصی آموزش ویپ اقدام به تولید و اشتراک گذاری مجموعه فیلم های آموزش ویپ نموده است. این فیلم ها طبق برنامه زمانی تعیین شده در هفت قسمت و به تدریج در اختیار شما همراهان عزیز قرار خواهد گرفت. در

تلفن گویا

آموزش اعمال محدودیت در تماس های تلفن ویپ

آموزش اعمال محدودیت تماس ویپ ممکن است شما بخواهید برای تمامی تماس های ورودی و خروجی شرکت یا موسسه خودتان محدودیت های زمانی را اعمال نمایید. در سرور تلفن گویا ویپ خودتان می توانید محدودیت زمانی داشته باشید و مدت زمان همه تماس ها را کنترل نمایید. محدودیت تماس ویپ بدین صورت کار می کند

تلفن ویپ

آموزش وارد کردن دفترچه تلفن در Freepbx

دفترچه تلفن ویپ اکثر شرکت ها دارای مخاطبان خاصی می باشند که می خواهند همه آن ها را به صورت یکپارچه وارد سرور تلفن گویا ویپ خودشان کنند. تا اگر هر یک از آن ها با شرکت تماس گرفتند به جای شماره نام تماس گیرنده نمایش داده شود و از سوی دیگر در هنگام نیاز