مراحل درست کردن 3cx

یکی از پرکاربردترین  نرام افزارهای مورد استفاده برای کامپیوتر در وویپ،نرم افزار 3cx است.این نرم افزار به  صورت معمول فقط با سرورهای 3cx کار می کند،اما نسخه ارائه شده در بخش دانلود قابلیت نصب در ویندوز و انتقال تماس را نیز داراست. پس از نصب، براي ايجاد داخلي در نرم افزار 3cx مراحل زير را

مراحل درست کردن صف تماس

یکی از پرکاربردترین قابلیت های سیستم های تلفنی وجود صف های تماس در آن هاست که به موجب این امکان می توان کارشناسان مربوط به یک بخش خاص را در گروهی جدا قرار داد که پاسخگوی تلفن ها باشند و به این شکل تماس ها بین افراد به صورت مساوی و مطابق با سیاست های تعریف شده تقسیم شوند.

مراحل درست کردن IVR پاسخگوی صوتی تعاملی

هدف از ایجاد یک پاسخگوی دیجیتال ایجاد سهولت بیشتر برای تماس گیرندگان و صرفه جویی در منابع شرکت می باشد. اگر یک ivr پیچیده برای رسیدن به یک کاربر انسانی در نظر بگیریم ممکن است بسیاری از تماس های خود را قبل رسیدن به مقصد از دست بدهیم. پس مهمترین نکته احترام به وقت مخاطب

تلفن گویا

تنظمیات مربوط به قابلیت بازگشت تماس در ویپ

Callback : قابلیت بازگشت تماس در ویپ Callback یا بازگشت تماس نام قابلیتی در سیستم تلفنی ویپ می باشد که به کمک آن شما می توانید بعضی از تماس های ورودی به شرکت را با اعمال محدودیت هایی که خودتان وارد می کنید، قطع کرده و بعد از آن سیستم تلفنی ویپ به صورت خودکار با

دایورت انتقال تماس بر روی موبایل خط تلفن ثابت اینترنتی

چگونه تماس های شرکت را بر روی موبایل دایورت کنیم؟ دایورت انتقال تماس بر روی موبایل خط تلفن ثابت اینترنتی ثبت نام شماره تلفن ثابت اینترنتی تا 10 تماس همزمان از جمله قابلیت های خط تلفن ثابت اینترنتی قابلیت دایورت انتقال تماس بر روی موبایل است. به این معنی که وقتی با شرکت شما تماس گرفته

روتاری سرشماره تلفن ثابت اینترنتی

روتاری سرشماره کردن در تلفن ثابت تهران چگونه انجام می شود؟ روتاری سرشماره تلفن ثابت اینترنتی ثبت نام شماره تلفن ثابت اینترنتی تا 10 تماس همزمان امکان روتاری سرشماره کردن تلفن ثابت از طریق مخابرات هر استان انجام می شود به این معنی که شما می توانید با مراجعه به مرکز مخابراتی نزدیک خود تعداد