ویپ

ویژگی های راه اندازی تلفن گویا

مزایای راه اندازی تلفن ویپ در صورتی که برای اولین بار از نرم افزار ویپ استفاده میکنید دمو نرم افزار مرکز تلفن ویپ ایران را مشاهده نمایید. امروزه شرکت ها و موسسات به دنبال کم کردن هزینه ها در حین افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی بیشتر مشتریان خودشان می باشند. یکی از زمینه های ایجاد این رضایت

تلفن گویا

ویپ چیست؟

Voip  چیست؟   ویپ یا تلفن گویا یک قابلیت نرم افزاری است که به کمک آن می توانید مشتریان و تماس گیرندگان خودتان را با دقت بیشتر، سرعت بالاتر، کیفیت بهترو در نهایت رضایتمندی فوق العاده ای به بخش ها و گروه های شرکت یا موسسه خودتان منتقل کنید.   تلفن گویای شما اینگونه کار